Als zorgverlener is het belangrijk dat jij je aansluit bij een goede instantie die zich bezig houdt met zorgverleners. Meestal zijn dat instanties die zorgverleners in dienst nemen en deze zorgverleners een plekje aanwijzen om te werken. Zo een instantie zorgt ervoor dat de zorgverlener aan bepaalde eisen voldoet en dat de zorgverlener ook de kwaliteiten bezit om goede zorg aan te kunnen bieden. Waar zou je als zelfstandige zorgverlener jezelf kunnen aansluiten? Bij Zorgzuster natuurlijk!

Zorgzuster.

De slogan van Zorgzuster is: ” Altijd zelfstandig en nooit alleen “. Deze korte maar inhoudelijke slogan heeft verder geen uitleg meer nodig. De grootste groep die zich aansluit bij Zorgzuster zijn vaak de ZZP’ers. Deze groep ziet Zorgzuster dan ook als bemiddelingsbureau op het gebied van de zorg. De mensen die namelijk zorg nodig hebben kloppen ook bij Zorgzuster aan. Door deze wisselwerking ontstaat er een soort ‘tussenpersoon’ die beide schakels aan elkaar verbindt.

De redenen waarom een zorgverlener zich moet aansluiten bij Zorgzuster:

  • Schakel tussen cliënt en zorgverlener.

Zorgzuster is een bemiddelingsbureau tussen de cliënt en de zorgverlener. Dit betekent dat de cliënt een geschikte zorgverlener krijgt en dat de zorgverlener geen ongewenst werk zal verrichten. Dat komt doordat beide partijen eerst een intake gesprek voeren bij Zorgzuster voordat er een schakel wordt gemaakt. Er zijn namelijk verschillende vormen van het verlenen van zorg. Niet elke zorgverlener wil elke soort van zorg verlenen.

  • Administratie

Zorgzuster neemt de administratie op zich. Dit wil zeggen dat de ZZP’er dat niet meer op zich hoeft te nemen en zich volledig kan richten op de zorg van de cliënt. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd en zelfs verbeterd indien er meer tijd over blijft tussen de zorgverlener en cliënt. Ook voor startende ZZP’ers (of voor mensen die twijfelen om ZZP’er te worden) biedt Zorgzuster een begeleidingstraject aan.

  • Werktijden

Zorgzuster werkt met erg flexibele planningen. Zo kun je voortijdig aangeven in een agenda op welke dagen je allemaal beschikbaar bent. Vervolgens plant Zorgzuster je week/maand in en weet je exact wanneer en waar je allemaal kunt werken.

  • Zorgzuster basispakket.

Wanneer jij jou hebt geregistreerd en besluit samen te werken met Zorgzuster krijg jij:

  1. Een goodiebag met daarin alle informatie over het bedrijf.
  2. Een online account waarmee jij een kijkje kan nemen in jouw boekhouding. Daarnaast kun je ook zien welke cliënten er allemaal zijn. Beide gegevens zijn ook terug te vinden in de App.
  3. Coaching, scholing en het KIWA-keurmerk.
  4. Een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en beroepsrechtsbijstandverzekering.
  • Team werk.

Zorgzuster brengt jou in contact met andere zorgverleners zodat er een team ontstaat. Hierdoor ontstaat er een bepaalde connectie tussen de zorgverleners wat alleen maar voordelen heeft. Zo kun je bij ziekte of uitval een collega inschakelen of je kunt tips uitwisselen over de aanpak van bepaalde zorg. Het is mogelijk adressen en nummers van collega’s in de buurt te krijgen.