aba training

In Nederland regelt de uitvaartondernemer meestal de uitvaart. Dit is heel lang zo geweest maar de tijden veranderen. De keuzes uit welke kist, rouwkaart of liedjes die worden afgespeeld wordt aan de familie voorgelegd. De uitvaartbranche gaat ook met zijn tijd mee en is aan het veranderen. De nabestaanden krijgen een steeds grotere rol en zeggenschap. Waar voorheen nog wel eens een taboesfeer om de dood hing wordt nu steeds minder. De inspraak die je als nabestaande hebt tijdens het mee regelen van de uitvaart wordt steeds meer gedaan. Dit is ook belangrijk voor het rouwproces. Door de uitvaart persoonlijker te maken kan je op een goede en fijne manier afscheid nemen van de dierbare. De koffietafel die vroeger vaak was met koffie/thee en een plakje cake is steeds meer aan het verdwijnen Soms worden er hele tapas geserveerd. 

Een uitvaart wat bij de persoonlijkheid van de overledene past worden vaker door familie en vrienden gekozen

Soms wil je bij leven al je uitvaart regelen. Dit zie je vaak als iemand stervende is en de regie in eigen hand wil houden. Een uitvaart werd vroeger vaak voorbereid vanuit het geloof. Dit was dan vaak het rooms katholieke of protestante geloof. Vooral in het noorden van de grote rivieren woonde mensen met een protestant geloof en ten zuiden van de rivieren mensen met een katholiek geloof. Tegenwoordig wonen er in Nederland steeds meer mensen met een andere culturele achtergrond zoals islamitisch of hindoestaans. Tijdens een uitvaart horen daar hele andere rituelen en gebruiken bij. 

Moslim uitvaartzorg

Als moslim zijnde wordt je altijd begraven. Cremeren wordt als een heidens ritueel gezien. het lichaam moet zo compleet mogelijk zijn. Wat heel belangrijk is is dat je met het hoofd richting Mekka ligt. Een islamitische uitvaart ken hele andere rituelen dan de Nederlandse uitvaart. Tegenwoordig kun je bij verschillende uitvaartondernemingen een islamitische uitvaartverzekering afsluiten. Er wordt dan rekening gehouden met de andere rituelen en gebruiken die erbij horen. Ritueel wassen en het lichaam in doeken wikkelen hoort bij een van de rituelen en daar houdt de verzekering rekening mee. In Nederland moet er minimaal 36 uur zitten tussen overlijden en begraven of cremeren. Bij een moslim is het belangrijk dat hij binnen 24 uur wordt begraven of voor de eerstvolgende zonsondergang. Het graf van een moslim wordt drie keer met twee volle handen met water besproeid. Moslims kiezen er vaak voor om in het land van herkomst begraven te worden. Graven in islamitische landen worden namelijk nooit geruimd. In Nederland betaal je grafrechten. Het kan zijn dat het graf na 10 of 20 jaar wordt geruimd. Dit hangt af voor hoelang de grafrechten zijn betaald. Het repatriƫren van een overleden is een kostbare aangelegenheid. Houdt daar rekening mee als je een uitvaartverzekering afsluit.