Dentist Eindhoven

PC2 Tandartsen in Eindhoven is een grote tandartspraktijk waar al het reguliere onderhoud aan het gebit kan worden uitgevoerd. Dentist Eindhoven heeft een team van een kleine twintig medewerkers. Onder hen zijn vijf tandartsen, tandartsassistenten, een aantal mondhygiënisten en enkele preventieassistentes. Als je het onderhoud aan je gebit goed uitvoert zal je niet vaker dan één keer per jaar naar de praktijk van Dentist Eindhoven hoeven te komen. Goed onderhoud betekent een periodieke controle en een goede thuisverzorging van het gebit door te poetsen en te reinigen. Dat is het allerbelangrijkste om gebitsproblemen te voorkomen.

Dentist Eindhoven

Behandelingsmogelijkheden bij Dentist Eindhoven

Tijdens een inspectie bij Dentist Eindhoven zal je gebit door de tandarts goed worden nagekeken. Als er problemen worden geconstateerd zal de tandarts dat aan je melden en een plan maken hoe de problemen verholpen kunnen worden. In het plan staat precies omschreven welke stappen er zullen worden genomen, wat de risico’s zijn, welk eindresultaat je mag verwachten, hoeveel tijd dat kost en wat de kosten van de behandeling zijn. De meeste gebitsproblemen kunnen door het team van Dentist Eindhoven zelf worden verholpen. Als er zeer gecompliceerde behandelingen nodig zijn door een externe specialist kun je door het team van PC2 Tandartsen worden begeleid.

Dentist Eindhoven

Uitstel is slecht voor de gebitspreventie

Een bezoekje aan Dentist Eindhoven is niet voor iedereen even prettig. Sommige mensen zijn zelfs ronduit bang voor de tandarts. Vaak is dat ontstaan door een traumatische ervaring bij een tandartsbezoek in hun jeugd. Als de angst zo groot is dat mensen helemaal niet meer naar de tandarts gaan worden de problemen alleen maar groter. Beter is het om toch te gaan en de angst te bespreken met de tandartsen. Zij houden dan rekening met de angst, met als gevolg dat het tandartsbezoek achteraf enorm blijkt mee te vallen.