BHV zwolle

Wij zijn een groeiende groep ouders van hoogbegaafde kinderen. Onafhankelijk van elkaar zijn wij al vele jaren bezig om voor onze kinderen onderwijs op maat te krijgen. We merken dat er op scholen nauwelijks kennis is over hoogbegaafdheid en dat men ouders niet als serieuze gesprekspartners en ervaringsdeskundige van hun kind ziet. Gelukkig kan woonzorg daar wel ondersteuning in bieden.

Ouders kloppen tevergeefs aan bij instanties waarvan zij denken dat men kan helpen helaas worden ouders van het kastje naar de muur gestuurd en zijn over het algemeen zeer veel geld kwijt aan deskundigen die de school informeren over de andere en snelle manier van leren van hoogbegaafde kinderen. Zolang in Nederland alleen de schoolplicht in wetgeving is verankerd en het recht op passend onderwijs niet is vastgelegd zullen kinderen de dupe worden van voor hen inadequaat onderwijs waardoor ze geblokkeerd worden in hun ontwikkelingsdrang met alle zeer schadelijke gevolgen van dien!

Uit recent onderzoek is gebleken dat van de ruim 7000 Nederlandse basisscholen de helft bekend is met het fenomeen hoogbegaafdheid. Daarvan stuurt slechts 10% hun leerkrachten erop uit om meer te weten te komen over hoogbegaafdheid daarvan onderneemt een deel een poging daadwerkelijk aan de slag te gaan. Met andere woorden 5% van de Nederlandse basisscholen stuurt leerkrachten erop uit om meer over hoogbegaafdheid aan de weet te komen waarvan een klein deel aan de slag gaat. Dus op nog geen 5% van de Nederlandse scholen tracht hoogbegaafde kinderen te begeleiden. Inmiddels begrijpen wij, passend onderwijs is niet weggelegd voor hoogbegaafde kinderen alles hangt af van de capaciteiten van de leerkracht, de visie van de school en de praktische mogelijkheden. Aldus uitspraken van de onderwijsinspectie. Dit is tegenstrijdig met het Verdrag voor de Rechten van het Kind dat ook door Nederland is getekend en met de wet op het basisonderwijs waarin staat dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling moeten doorlopen dat wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat hoogbegaafde kinderen ook recht krijgen op invulling van het recht op passend onderwijs.